Filosofie

Veerkracht

Bij Resilient Culture staat het begrip veerkracht (Resilience) centraal. Een samenleving of organisatie veerkrachtig maken zorgt ervoor dat ze om kan gaan met veranderingen van buitenaf.

De strategie van veel bedrijven, organisaties en overheden wordt gebaseerd op een groot aantal aannames. Steeds vaker blijken bepaalde aannames echter niet (langer) te kloppen. Dit kan grote ongewenste effecten tot gevolg hebben. Door systematisch de aannames te onderzoeken, onstaat meer inzicht welke veranderingen er kunnen optreden, waarom deze optreden en hoe deze zich kunnen ontwikkelen.

Wanneer deze inzichten worden meegenomen bij strategische- en inrichtingsvraagstukken, kunnen de negatieve effecten van mogelijke veranderingen worden geminimaliseerd en de positieve gemaximaliseerd. Grote veranderingen in de financiёle markt of van de olieprijs zijn voorbeelden van veranderingen die vragen om nieuwe fundamentele inzichten.

Drie pijlers

De filosofie van Resilient Culture is gebaseerd op drie pijlers, namelijk: veerkrachtig omgaan met grondstoffen, het versterken van (het gebruik van) natuurlijke energiebronnen en het ontwikkelen van een gebalanceerde samenleving zowel in ecologisch, economisch en sociaal opzicht.

De pijlers vormen het beginpunt van waaruit ieder vraagstuk wordt bekeken en tegelijkertijd vormen zij de doelen waar integraal naartoe gewerkt wordt.

Activiteiten

Resilient Culture streeft naar praktische doelgerichte oplossingen, waarbij bewustwording, verbinding en inspiratie als belangrijke elementen van iedere oplossing worden beschouwd.

Resilient Culture richt zich op de volgende activiteiten:

  • Onderzoek en Consultancy
  • Trainingen, Workshops en Presentaties
  • Kunst, Media en Evenementen
  • Project- en Verandermanagement
  • Productontwikkeling en Procesverbetering